06 533 44 126

File parkeren achteruit (rechts)

Achteruit in file parkeren is een bijzondere verrichting en daarbij moeten we iedereen voor laten gaan. Bij deze oefening gebruiken we geen gaspedaal de snelheid regelen we met een slippende koppeling. Voor de veiligheid houden we onze rechtervoet boven de rem. Bij het zien van naderend verkeer (ook voetgangers) voor, achter of naast de auto zetten we de auto direct stil. In deze uitleg gaan we het hebben over het achteruit in file parkeren aan de rechterzijde. Aan de linkerzijde of in file vooruit is ook mogelijk, hier is echter een andere uitleg voor.

Kijkgedrag file parkeren

  1. Kijkgedrag voor het stoppen; voor, binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over de rechterschouder.
  2. Stoppen aan de rechterzijde op ca. 50 cm afstand tussen beide auto’s. En de rechterbuitenspiegel net voorbij de voor/achterkant van de geparkeerde auto. Met de wielen in de rechtuitstand.
  3. Inschakelen in de achteruitstand.
  4. Kijkgedrag voor het achteruitrijden; voor, binnenspiegel, beide buitenspiegels en over beide schouders.
  5. Recht achteruitrijden met slippende koppeling.
  6. Kijken gedrag voor het insturen; voor, linkerbuitenspiegel en over de linkerschouder.
  7. Insturen naar rechts en maximaal zodra de hoofdsteun van onze achterbank aan het einde van de geparkeerde auto is. (stuursnelheid afstemmen op de rijsnelheid)
  8. Terugsturen naar links en maximaal zodra de rechterbuitenspiegel gelijk staat met het einde van de geparkeerde auto. (op deze wijze wordt voorkomen dat het rechterachterwiel de trottoirrand raakt.)
  9. Stoppen zodra de neus van de auto recht staat. Houdt de wielen ingestuurd. (ivm weer wegrijden)
  10. Kijkgedrag voor het wegrijden; voor, binnenspiegel, linkerbuitenspiegel en over de linkerschouder.