06 533 44 126

Les; vooruit in file parkeren (rechts)

Vooruit in file parkeren is een bijzondere verrichting en daarbij moeten we iedereen voor laten gaan. Bij deze oefening gebruiken we geen gaspedaal de snelheid regelen we met een slippende koppeling. Voor de veiligheid houden we onze rechtervoet boven de rem. Bij het zien van naderend verkeer (ook voetgangers) voor, achter of naast de auto zetten we de auto direct stil. de veiligheid staat op nr. 1!

  1. Kan en mag ik hier fileparkeren?
  2. Kijkgedrag voor het stoppen; voor, binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over de rechterschouder.
  3. Stoppen aan de rechterzijde +- 50 cm ruimte tussen beide auto’s (halve portier breedte). De rechterbuitenspiegel gelijk aan de voor/achterkant van de geparkeerde auto en de wielen in de rechtuitstand.
  4. Kijken voor het oprijden; Binnenspiegel, naar voren, beide buitenspiegels en over beide schouders.
  5. Inschakelen in de 1e versnelling.
  6. Recht vooruit rijden met slippende koppeling en insturen naar rechts, vlot en maximaal zodra de B-stijl (jouw hoofdsteun) t.h.v. de voor/achterkant van de geparkeerde auto is.
  7. Terugsturen naar links, vlot zodra de rechterwiel bijna bij de stoeprand is (hoek van 45 graden). (zo wordt voorkomen dat het rechtervoorwiel de trottoirrand raakt.
  8. Terugsturen, gelijdelijk wanneer de auto bijna recht staat. (de auto moet in een voorwaartse beweging weer weggereden kunnen worden. (Bij onvoldoende ruimte eerst achteruit rijden daarna vooruit wegrijden.)